Stale do pracy na gorąco


Stal narzędziowa do pracy na gorąco jest przeznaczona do użytku w warunkach wysokich temperatur. Znajduje ona zastosowanie w produkcji komponentów maszyn i urządzeń, takich jak: matryce pras do wyciskania, formy do odlewania pod ciśnieniem, prasy kuźnicze, noże do cięcia na gorąco, matryce do formowania tworzyw sztucznych.

Stale do pracy na gorąco dostępne w naszej firmie


WNL 1.2713 55NiCrMoV6
WNLV 1.2714 55NiCrMoV7
WCL 1.2343 X37CrMoV5-1
WCLV 1.2344 X40CrMoV5-1
WWS1 1.2567 X30WCrV5-3

Stal narzędziowa do pracy na gorąco - właściwości i zastosowanie


Stal narzędziowa do pracy na gorąco posiada wiele pożądanych cech: odpowiednią ciągliwość, twardość, bardzo wysoką wytrzymałość w szczególności na pęknięcia spowodowane wysoką temperaturą, wyjątkową udarność, jednorodną strukturę.

Wysoka udarność stanowi jedną z najważniejszych cech, jaką powinna posiadać stal narzędziowa do pracy na gorąco. Decyduje ona o odporności na pękanie. Ponadto, stal tego typu charakteryzuje się także stabilnością cieplną oraz materiałową, co jest istotne w warunkach ciągłego obciążenia narzędzia.